Beste bouwcollega,

De bouwnijverheid is volop in beweging. Digitale ontwikkelingen, alternatieve financieringsvormen en toenemende invloed vanuit de eindgebruiker Ir. M.L.A.M. van Hezik, directeur Heeren uit de Bouwversnellen in hoog tempo de vernieuwing binnen het traditionele bouwproces. Maar ook de maatschappij stelt kritische eisen aan de sector op het gebied van energiezuinigheid, verantwoord grondstoffengebruik en gezondheid.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is een nieuwe editie van De Nederlandse Bouwprijs gestart. Inmiddels is de inschrijving voor de Nederlandse Bouwprijs 2017 gesloten. De inzendingen worden voorgelegd aan het adviescollege en de jury. Op 28 november worden de genomineerden bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Maarten van Hezik, voorzitter Stichting De Nederlandse Bouwprijs

Inschrijven

De inschrijving voor de Nederlandse Bouwprijs is inmiddels gesloten.

Categorieën

De prijs kent de categorieën gebouwen, civiele kunstwerken en bouwmaterialen en -systemen. Talenten die een opvallende bijdrage hebben geleverd aan een inzending, worden beloond met de aanmoedigingsprijs Talent met toekomst

Criteria

Het beoordelingskader voor de inzendingen voor De Nederlandse Bouwprijs wordt gevormd door de 3 P’s: People, Planet, Profit, die we kennen uit de duurzame ontwikkeling. Dit houdt in dat de inzending een positieve impact heeft op:
 • people (mensen)
 • planet (milieu)
 • profit (winst).

Spelregels

Het product, dienst, proces of project dient te worden/zijn opgeleverd in de periode februari 2015 tot en met februari 2017 en bovendien van opvallende kwaliteit. Het adviescollege en de jury beoordeelt of hieraan voldaan is om kans te maken op het winnen van De Nederlandse Bouwprijs 2017!

De winnaars 2015

Categorie Gebouwen
Winnaar: Rotterdam CS.
Categorie Civiele kunstwerken
Winnaar: Stadsbrug De Oversteek in Nijmegen.
Categorie Bouwmaterialen- en systemen
Winnaar: Kabelnetgevels van de Markthal in Rotterdam.
Categorie Talent met toekomst
Winnaars: Marc Koehler en ir. Bas van Loenen.

Talent met toekomst 

Young professionals zijn onmisbaar in de bouw. Talenten die een opvallende bijdrage hebben geleverd aan een inzending en zijn voorgedragen door hun bouwteam, worden om deze reden beloond met de aanmoedigingsprijs Talent met toekomst. De jury riep in het bijzonder jonge vrouwelijke talenten op om zich voor de categorie Talent met toekomst te kandideren.

Adviescollege

De jury wordt ondersteund door een adviescollege dat aan de hand van de criteria de voorselectie van de inzendingen verzorgd.
Het adviescollege bestaat uit de volgende professionals uit de bouwsector:

 • Joost Heijnis ir. Joost Heijnis,
  Cepezed Architecten
 • ir. Steven Mast,
  Smits van Burgst
 • Henk Wind Henk Wind,
  Eisma Bouwmedia
 • Wilbert Coenen,
  Van Hattum en Blankevoort
 • Elma Durmisevic dr. Elma Durmisevic,
  4D Architects
 • ir. Sietsche Eppinga,
  BAM Infra Multidisciplinaire Projecten
 • Job Schroen Job Schroën,
  September Architecten

Jury

De jury riep de deelnemende bouwteams op om hun jonge, veelzijdige bouwtalent voor te dragen voor de categorie Talent met Toekomst. Anke van Hal
Dit is hét moment om de innovatiekracht van de sector zichtbaar te maken.

Hartelijke groet,

Anke van Hal, voorzitter jury De Nederlandse Bouwprijs

 • prof. dr. ir. J.D.M. van Hal, voorzitter
  hoogleraar Sustainable Building (Nyenrode Business Universiteit) en Sustainable Housing Transformation (TUDelft)
 • prof. ir. M.F. Asselbergs,
  architect / directeur Architectuurcentrale Thijs Asselbergs
 • J. Brouwer prof. ir. J. Brouwer,
  Architect en voormalig Rijksadviseur voor de Infrastructuur
 • Peter Fraanje dr. ing. P.J. Fraanje,
  directeur Nederlands Verbond Toelevering Bouw
 • Carel de Reus Ir. C.E.C. de Reus,
  zelfstandig adviseur Careldereus B.V.
 • Peter de Winter P.F.J. de Winter,
  hoofdredacteur ArchitectuurNL & Bouwwereld
 • Ir. P.A. Laane, 
  Projectleider BAM Infraconsult bv, Ontwerp Wegen Gouda

Gala Nederlandse Bouw

De uitreiking van de bouwprijzen vindt plaats tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw op 6 februari 2017 in de Polar Room in de Jaarbeurs in Utrecht. Alvast in de stemming komen? Bekijk hieronder een impressie van het Gala van de Nederlandse Bouw 2015.

Contact

Secretariaat
Het secretariaat van De Nederlandse Bouwprijs is gevestigd bij:
PINO Communicatie, Evenementen en Congressen
Van Limburg Stirumstraat 8,
3581 VA Utrecht

T: +31 (0)30 - 275 96 26
E: nederlandsebouwprijs