Jaarbeurs | Utrecht, februari 2022

De Nederlandse Bouwprijs 2021

De Nederlandse Bouwprijs wordt dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. De prijs gaat naar de inzending die het beste inspeelt op ontwikkelingen in de bouwsector op het gebied van digitale technologie en alternatieve financieringsvormen en daarbij slagvaardig omgaat met eisen op het gebied van energiezuinigheid en (her)gebruik van grondstoffen op weg naar een circulaire economie.
Het winnend project is getoetst aan een aantal maatschappelijke doelstellingen: People, Planet en Profit.

De Categorieën

1. Gebouwen

In Nederland gerealiseerde nieuwbouw, transformatie, renovatie of restauratie in woning- en utiliteitsbouw.

2. Bouwmaterialen & -systemen

In Nederland ontwikkelde en toegepaste bouwmaterialen en -systemen.

3. Civiele kunstwerken

In Nederland gerealiseerde bruggen, viaducten, tunnels en overige civiele kunstwerken.

4. Talent met Toekomst

Young professionals (tot circa 40 jaar) van deelnemende bouwteams die een opvallende bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het ingezonden gebouw, civiel kunstwerk of bouwmateriaal of -systeem.

Over de prijs